Jak się z nami skontaktować?

Opłaty

Uprzejmie prosimy o dokonywanie wpłat na poniższe konto:
37 1240 5208 1111 0010 3105 4242 - Monika Musialska COOL SCHOOL, ul. Murowianka 8, 32-700 Bochnia.
Osoby dokonujące opłat gotówką proszone są o dokonywanie wpłat w siedzibie szkoły w w/w terminach przed lub po zajęciach

Znajdź nas na mapie!

premium bootstrap themes