Cennik - Aktualny cennik na rok 2022/2023

CENY KURSÓW JĘZYKA ANGIELSKIEGO OBEJMUJĄ KOSZTY PODRĘCZNIKÓW I INNYCH MATERIAŁÓW. NIE MA DODATKOWYCH OPŁAT.

KURS DLA DZIECI KLAS 1, 2, 3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Kurs obejmuje 70 spotkań do wykorzystania w miesiącach od września do czerwca. Spotkania odbywają się dwa razy w tygodniu, każde po 45 minut.
Grupa może liczyć maksymalnie 6 uczniów.

KURS DLA KLAS 4, 5, 6, 7, 8 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Kurs obejmuje 70 spotkań do wykorzystania od września do czerwca. Spotkania odbywają się dwa razy w tygodniu, każde po 60 minut.


Grupa może liczyć maksymalnie 6 uczniów.

KURS DLA ÓSMOKLASISTÓW PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU

Kurs obejmuje 29 spotkań od września do początku maja, każde po 120 minut z krótką przerwą śródlekcyjną. Maksymalnie 6 osób w grupie.

KURS DLA MATURZYSTÓW I GRUP SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Spotkania odbywają się raz w tygodniu, każde po 90 minut.
Ceny ustalane są indywidualnie dla każdej z grup.

LEKCJE INDYWIDUALNE

Lekcje indywidualne odbywają się maksymalnie dla dwóch osób. Ceny ustalane są indywidualnie z uczestnikami zajęć.